Menu Close

Струга I циклус студии

СООПШТЕНИЈА:

Студентски академски календар 
22.10.2020

26.10.2020 – 30.11.2020 – пријавување за вонредна ноемвриска испитна сесија

02.11.2020 – 13.11.2020 – вонредна ноемвриска сесија
 
16.11.2020 – 21.11.2020 – прва колоквиумска недела
 
11.01.2021 – 16.01.2021 – втора колоквиумска недела
 
25.01.2021 – 13.02.2021 – февруарска испитна сесија
 

Политички систем и Локална самоуправа – Консултации и дополнителни полагања
13.10.2020
Почитувани,
Kонсултации и дополнителни полагања по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на: 22.10.2020 (четврток ) на Правен факултет ДС Струга во 14:00 часот
Со почит,
доц.д-р Иле Масалковски


Криминологија – консултативна средба за втора година

13.10.2020
Им се соопштува на студентите кои се запишани во Струга и го слушаат предметот Криминологија, дека консултативна средба ќе се одржи на 21.10.2020 година (среда) со почеток во 13 часот.  Средбата ќе се одржи со почитување на протоколите за спречување на ширењето на новиот коронавирус.

 Политички систем и право на Е.У – предавање 
08.10.2020
Им се соопштува на студентите од трета година од Кичево и Струга дека online предавањата по предметот Политички систем и право на ЕУ, наместо на 12.10.2020г., ќе се одржат на ден 14.10.2020 година (среда), со почеток во 12.00, на платформата Google Meet

Запишување на Зимски семестар во Академската 2020/2021
06.10.2020
Се известуваат сите студенти дека запишувањето на зимски семсетар од Академската 2020/2021 ќе се одвива во перидодот од 13.10.2020 до 19.10.2020

Предавање – Наследно право
05.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Наследно право дека опрвото предавање ќе се одржи со физичко присуство на ден 07.10.2020 (среда) со почеток во 10:00 часот

Предавање – Француски јазик 1
04.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 да се пријават на следната електронска адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Предавања по Еколошко право и Филозофија на право
02.10.2020

Се информираат студентите кои ќе ги слушаат предметите ЕКОЛОШКО ПРАВО  и ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО право, во зимскиот семестар во академската 2020/2021 година да пратат електронска порака на следната електронска пошта: 

 
Известување – Облигационо право 
01.10.2020
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Облигационо право во зимскиот семестар во академската 2020/2021 година да пратат електронска порака на следната електронска пошта aleksandra.patoska@uklo.edu.mk
 
ДОПОЛНИТЕЛЕН IV КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО 
01.10.2020
Во согласност со Конкурсот за прв циклус студии, Одлуката на Ректорската управа на УКЛО од 30.09.2020 год. и добиените официјалните дописи за слободните места за четвртиот уписен рок од сите единици на УКЛО,  се изготви Дополнителен конкурс за прв циклус студии за четвртиот уписен рок (во Прилог).
Известување – Криминологија 
01.10.2020
Им се соопштува на студентите од втора и трета година кои ќе слушаат Криминологија најдоцна до понеделник (05.10.2020) да пратат мејл за регистрација на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk за да им биде пратен Google Meet линк за првото предавање кое ќе се одржи според претходно објавениот распоред. 
 
Промена на термин за испити – Меѓународно приватно право
27.08.2020
Испитот по предметот Меѓународно приватно право, на дисперзираните студии во Струга, закажан за ден 01.09.2020 година, се презакажува за ден 07.09.2020 година (понеделник) во 10 часот.
 
Избор на Студентско собрание :
25.09.2020
На ден 29.09.2020 ќе се одржат избори за членови и председател на студентското собрание. Во прилог се кандидатските листи и списоци од студенти кои имаат право на глас 

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити