Menu Close

Втор експертски семинар организиран од страна на г-динот Франсоа Лафонд и Амбасадата на Република Франција во Скопје.

Деканот на Правниот факултет, проф. д-р Горан Илиќ, и продеканката за настава, доц. д-р Мирјана Ристовска, на 23.05.2019 година, учествуваа на вториот експертски семинар организиран од страна на г-динот Франсоа Лафонд и Амбасадата на Република Франција во Скопје.