Проф д-р Димитар Ефтимоски

Редовен Професор

Проф д-р Александра Патоска

Редовен Професор

Проф д-р Арсе Петрески

Редовен Професор

Проф д-р Саша Дукоски

Редовен Професор

Проф д-р Горан Илиќ

Редовен Професор

Проф д-р Младен Караџоски

Редовен Професор

Проф д-р Александар Јованоски

Редовен  Професор

Проф д-р Светлана Вељановска

Редовен Професор

Проф д-р Елена Темелковска Аневска

Редовен  Професор

Проф д-р Дејан Витански

Редовен Професор

Проф д-р Анастас Џуревски

Редовен Професор

Вонредни професори

Проф д-р Бранко Димески

Вонреден Професор

Проф д-р Елизабета Тошева

Вонреден Професор

Проф д-р Никола Тунтевски

Вонреден Професор

Проф д-р Елена Тиловска Кечеџи

Вонреден Професор

Проф д-р Ангелина Станојоска

Вонреден Професор

Проф д-р Мирјана Ристовска

Вонреден Професор

Проф д-р Лазе Јаќимоски
Вонреден Професор

Проф д-р Ице Илијевски

Вонреден Професор

Доценти

д-р Иле Масалковски

Доцент

д-р Пакиза Туфекџи

Доцент

д-р Ивона Шушак Лозановска

Доцент

д-р Благој Неновски

Доцент

Асистенти докторанти

асс. м-р Ѓорѓи Петрески
Асистент Докторант

Професори во пензија

Проф д-р Благој Ѓеоргиевски

Редовен Професор