Напомена: за консултации студентите треба да закажат средба со предметниот професор

Редовни професори

Проф д-р Димитар Ефтимоски

Редовен Професор

Консултации:

Битола: петок 12:00-13:00

Кичево: среда 11:30-12:30

Проф д-р Александра Патоска

Редовен Професор

Проф д-р Арсе Петрески

Редовен Професор

Консултации:

Кичево: понеделник 11:00

Проф д-р Саша Дукоски

Редовен Професор

Проф д-р Горан Илиќ

Редовен Професор

Консултации:

Битола: петок 13:30-14:30
Кичево: вторник 15:45-16:45

Проф д-р Младен Караџоски

Редовен Професор

Консултации:

Битола: понеделник од 11.00-12.00
Кичево: среда од 10.00-11.00
Струга: вторник од 10.00-11.00

Проф д-р Александар Јованоски

Редовен  Професор

Консултации:

Кичево: понеделник 12:00-13:00
Битола: среда 13:00-14:00
Струга: четврток 13-14:00

Проф д-р Светлана Вељановска

Редовен Професор

Консултации:

Кичево: понеделник во 13:00
Битола: среда во 13:00
Струга: четврток во 13:00

Проф д-р Елена Темелковска Аневска

Редовен  Професор

Проф д-р Дејан Витански

Редовен Професор

Проф д-р Анастас Џуровски

Редовен Професор

Проф д-р Елизабета Тошева

Редовен Професор

Консултации:

Битола: четврток 12:00-13:00

Кичево: среда 12:30-13:30

Струга: понеделник 12:30-13:30

Проф д-р Бранко Димески

Редовен Професор

Консултации:
Кичево: понеделник 11:00-13:00
Битола: четврток 11:00-13:00
Струга: среда 11:00-13:00

Проф д-р Никола Тунтевски

Редовен Професор

Консултации:

Битола: среда 11:00-13:00
Кичево: четврток 11:00-13:00

Вонредни професори

Проф д-р Елена Тиловска Кечеџи

Вонреден Професор

Проф д-р Ангелина Станојоска

Вонреден Професор

Консултации:

Битола : Вторник : 13:00-14:00
Струга : Понеделник : 13:00-14:00
Кичево :  Четврток  : 13:00-14:00.

Проф д-р Мирјана Ристовска

Вонреден Професор

Консултации:
Битола: понеделник 08:00-10:00
Струга: среда 09:00-10:00
Кичево: четврток 09:00-10:00

Проф д-р Лазе Јаќимоски
Вонреден Професор

Проф д-р Ице Илијевски

Вонреден Професор

Консултации:

Битола: четврток 10:00-12:00

Кичево: вторник 10:00-12:00

Доценти

д-р Иле Масалковски

Доцент

д-р Пакиза Туфекџи

Доцент

Консултации:

Битола: вторник 10:00-11:00

Струга: среда 11:00-00-12:00

Кичево: четврток 12:00-13:00

д-р Ивона Шушак Лозановска

Доцент

Консултации:

Битола: понеделник 10:00-12:00

Кичево: вторник 10:00-12:00

д-р Благој Неновски

Доцент

Асистенти докторанти

асс. м-р Ѓорѓи Петрески
Асистент Докторант

Професори во пензија

Проф д-р Благој Ѓеоргиевски

Редовен Професор