Извештај на Декан

Декански извештај 2022-2023

Декански извештај 2021-2022

Декански извештај 2020-2021

Декански извештај 2019-2020

Декански извештај 2018-2019

Декански извештај 2017-2018